Comenius Lyceum start met flexuren Profielwerkstuk

november 2021

Steuntje in de rug voor bovenbouwleerlingen

Comenius Lyceum Capelle start met flexuren Profielwerkstuk voor bovenbouwleerlingen

Het Comenius Lyceum Capelle bereidt bovenbouwleerlingen nog beter voor op een goed vervolg in het hoger onderwijs. De school investeert namelijk in de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen, met het oog op het maken van een profielwerkstuk (pws).

Leerlingen kunnen sinds afgelopen week bijvoorbeeld een flexuur Profielwerkstuk volgen. Tijdens dit keuze-uur worden leerlingen gecoacht bij het doen van onderzoek voor hun profielwerkstuk (pws). Een pws vormt samen met het schoolexamen en centraal schriftelijk examen de afronding van de havo- of vwo-opleiding. Het is als het ware de meesterproef.
Donderdag 25 november gaf docente Nederlands Kirsten van Essen de kick-off van dit flexuur, met vier leerlingen die zich hiervoor hadden opgegeven (foto). Mevrouw Van Essen is ook voorzitter van de sectie Profielwerkstuk, die zorgt voor goede begeleiding van alle leerlingen bij het doen van onderzoek voor hun pws.

Vak onderzoeksvaardigheden
De school is verder van plan leerlingen in het voorexamenjaar (havo-4 en vwo-5) het vak onderzoeksvaardigheden aan te bieden. Dit vak moet ruggensteun bieden bij het doen van onderzoek.

Oriƫntatieweek
Tot slot krijgen leerlingen in het voorexamenjaar al onderzoekservaring tijdens een oriƫntatieweek net voor de zomervakantie. Ze leren dan bijvoorbeeld stapsgewijs een plan van aanpak maken voor hun onderzoek.

Vanaf leerjaar 1
Het Comenius Lyceum wil het profielwerkstuk een meer centrale plaats geven in het onderwijs, waardoor het ook belangrijker wordt voor de leerlingen. De school neemt leerlingen vanaf leerjaar 1 mee in het verwerven en toepassen van kennis, en het aanleren van onderzoeksvaardigheden.
 

« ga terug