Update corona:

Geachte ouder/verzorger,

Op 24 maart j.l. is door onderwijsminister Slob besloten dat het centrale eindexamen dit cursusjaar komt te vervallen. Alle leerlingen en ouders zijn door het Comenius College geïnformeerd over de gevolgen van deze beslissing.
Binnen het Comenius College is tevens besloten om in het belang van de gezondheid van leerlingen en medewerkers de school voor alle leerlingen in ieder geval gesloten te houden tot aan de meivakantie en de periode met onderwijs op afstand te verlengen tot en met dinsdag 21 april 2020. De meivakantie begint op 22 april en eindigt op dinsdag 5 mei. Vanaf woensdag 6 mei zouden in principe de scholen weer kunnen starten.  Omdat het voor het Comenius College nog onduidelijk is hoe de periode na de meivakantie gaat verlopen nemen wij, zodra er meer informatie bekend, is vanzelfsprekend contact op met al onze ouders.

Voor de leerlingen die nu op afstand onderwijs volgen, blijft de situatie onveranderd. Zij maken thuis huiswerk en opdrachten volgens aanwijzingen die in Somtoday vermeld staan. De leerlingen communiceren via hun account van Somtoday met de mentor/coach en vakdocenten. Het is ook mogelijk dat een docent online lesgeeft via Microsoft Teams.
Uit reacties van ouders tot nu toe merken we dat velen van hen een oogje in het zeil houden. Daar zijn we blij mee. Sommige kinderen hebben immers aandacht van volwassenen nodig om goed aan het werk te blijven.
Onze scholen hebben voor de komende periode met pijn in het hart een aantal buitenschoolse activiteiten moeten schrappen. Alle buitenlandse excursies, stages en reizen zijn voor dit schooljaar geschrapt. Bij binnenlandse buitenschoolse activiteiten schrapten we al die activiteiten tot aan de meivakantie. Hoe de wereld er na de meivakantie uitziet, wachten we nog even af. Ook hier laten we het zo snel mogelijk weten als er besluiten genomen zijn.

We ondervinden momenteel waardering van ouders en voelen dat als een steun in de rug in deze lastige periode. Door de grotere afstand dan gebruikelijk zien we echter lang niet alles. U helpt ons door ons te laten weten als iets niet goed loopt of onduidelijk is. Schroomt u niet om contact op te nemen met de mentor/coach van de school van uw zoon/dochter om uw vraag voor te leggen. Als we de komende periode samen optrekken, zal het vast goed komen. Daar heb ik vertrouwen in.
Ik hoop dat het onverminderd goed gaat met uw gezondheid en met de gezondheid van al uw dierbaren, met in het bijzonder de gezondheid van uw kind, onze leerling!


Eric Dekker
Algemeen Directeur