Laatste bericht naar onze ouders: Maatregelen start schooljaar 26-08-2020

Geachte ouder/verzorger,

We hopen dat u met uw gezin een goede vakantie gehad heeft en dat u thuis, ergens in Nederland of in het buitenland heeft kunnen genieten van de zomer.

Volgende week openen de scholen van het Comenius College hun deuren voor cursusjaar ’20-‘21. We kijken er naar uit het onderwijs weer ‘gewoon’ vanuit de scholen te kunnen verzorgen en de leerlingen weer te ontvangen met alle leerlingen op school!
Om dit, zolang het coronavirus er nog is, op een verantwoorde en veilige manier te kunnen realiseren, houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en volgen we de aanbevelingen van de VO Raad. Onderstaande opsomming geeft weer wat dat voor onze scholen betekent:

1. We hebben de adviezen over ventilatie in de gebouwen ter harte hebben genomen. Er is gecontroleerd of de installaties in de schoolgebouwen voldoen aan de nu geldende ventilatievoorschriften. In alle scholen zal er de komende periode extra aandacht voor natuurlijke ventilatie zijn door deuren en ramen tijdens lessen en leswisselingen tegen elkaar open te zetten. Het kan daardoor wat frisser dan gebruikelijk zijn in lokalen en op gangen.

2. We vragen leerlingen en medewerkers om de inmiddels bekende omgangs- en gedragsregels op te volgen en de looplijnen in de gebouwen te respecteren. Voor de volledigheid hieronder nogmaals de geldende afspraken:

  • anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers;
  • vaak handen wassen en geen handen schudden;
  • hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog;
  • leerlingen en medewerkers blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak of koorts boven de 38 graden;
  • leerlingen en medewerkers blijven thuis als een gezinslid benauwdheidsklachten heeft en/of koorts boven de 38 graden;
  • neem contact op met de school wanneer uw zoon/dochter positief getest is op het coronavirus.Over het al dan niet dragen van mondkapjes lopen de opvattingen in Nederland uiteen. Omdat we de RIVM-richtlijnen volgen, zijn mondkapjes niet verplicht binnen onze scholen. Een mondkapje is in de school wel toegestaan, mits men zich houdt aan de RIVM-richtlijnen. De eventuele aanschaf en het hygiënisch gebruik van het mondkapje is de verantwoordelijkheid van de leerling zelf.
     

Wanneer u in ‘oranje’ gebied op vakantie geweest bent,  vragen wij u het advies van het RIVM op te volgen en met uw gezin nog 10 dagen na thuiskomst in quarantaine te blijven. U kunt contact opnemen met de school van uw zoon/dochter om afspraken te maken over het schoolwerk.

Wanneer er besmettingen optreden op een van de scholen, zullen we hierover met de GGD en veiligheidsregio in contact treden en een passend plan van aanpak maken. Uiteraard zullen we u hierover informeren als dit op de school van uw zoon/dochter speelt.

Meer specifieke informatie over de school van uw zoon/dochter ontvangt u via de directie van de school. Dit geldt ook voor informatie m.b.t. de planning van de komende week.
Uiteraard zullen we alert blijven op voortschrijdend inzicht omtrent de genomen maatregelen en de geldende adviezen. We doen hierbij een beroep op u om mee te blijven denken over kansen en verbeterpunten in de scholen. Alleen samen lukt het ons om een veilige onderwijsomgeving te creëren.

We kunnen ons voorstellen dat er, ondanks de genomen maatregelen, toch zorgen bij u leven omtrent de opening van de scholen. Zorgen om de gezondheid van uw zoon/dochter, om de gezondheid van directe familieleden en/of van medewerkers in de scholen. Schroom niet om deze zorgen kenbaar te maken bij de directie van de school en om, wanneer de situatie dat noodzakelijk maakt, met de schoolleiding na te gaan of maatwerkafspraken mogelijk zijn.

We zien uit naar de start van het nieuwe schooljaar en hopen alle leerlingen volgende week in goede gezondheid in de scholen te ontmoeten. We wensen alle leerlingen een goed en gezond schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,
Namens de voltallige directie,

Eric Dekker
Algemeen Directeur

 Meer informatie en de richtlijnen van het RIVM kunt u hier terugvinden.