Aanmelding en plaatsing in klas 1.

Aanmelden voor het schooljaar 2019-2020 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt dit doen tot 10 weken de start van het nieuwe schooljaar bij één van onze vestigingen van het Comenius College.

Voor aanmelding bij het Comenius College zijn er drie mogelijkheden:

  1. U kunt uw zoon of dochter digitaal aanmelden via dit aanmeldformulier.  Zie voor verdere informatie onze privacyverklaring.
  2. U kunt het aanmeldingsformulier ook telefonisch aanvragen bij de vestiging Krimpen aan den IJssel onder nummer 0180-591500. 
  3. U kunt uw zoon of dochter ook persoonlijk aanmelden op aanmeldmiddagen van Comenius College Krimpen aan den IJssel.

De volgende zaken verzoeken we u mee te nemen bij het gesprek over de aanmelding:

  1. Een schriftelijk advies van de basisschool met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool.
  2. Een (kopie) identiteitskaart/paspoort.

Uw zoon of dochter en u worden na aanmelding uitgenodigd voor een gesprek. Uw zoon of dochter en u kunnen tijdens dit gesprek alle vragen  stellen die u heeft en wij lichten u het vervolg  van de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe. Zodra de gegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsing.

Plaatsing en voorrangsregel                                                                                                                                                                            
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting en ook voor dit cursusjaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Het kan zijn dat er zich voor het cursusjaar 2019 - 2020 te veel leerlingen aanmelden. Indien er sprake is van overaanmelding, dan treedt  onze  voorrangsregel in  werking en volgen wij de lotingsprocedure volgens de richtlijnen van de Rotterdamse Plaatsingswijzer (zie
www.fokor.nl).  Aangemelde  met een een (stief-, half- of pleeg-) broertje en/of zusje bij ons op school op het moment van aanmelding genieten voorrang bij plaatsing.