Onderwijs

Onze school verzorgt (pre)-mavo onderwijs in leerjaar 1 t/m 4. In onze onderbouw, leerjaar 1 en 3, verzorgen wij pre-mavo, mavo, pre-havo en havo onderwijs.

De vestiging

Op de vestiging Krimpen volgen ongeveer 275 leerlingen onderwijs.
Een fijne mediatheek / computerlokaal, moderne lokalen voor technask en natuur / scheikunde en lokalen die door schuifwanden groter of kleiner gemaakt kunnen worden.
Midden in de school vind je de gezellige aula waar je kunt overblijven en waar we ook onze voorstellingen en feesten geven. Wil je rustig studeren dan zijn er verschillende
speciale studieruimtes. Omdat de school overzichtelijk is, weet je gauw de weg. Iedereen kent elkaar, je bent een leerling met een naam en geen nummer.
De school staat in een rustige, veilige omgeving
.