De onderwijskundige aanpak 

De vestiging Krimpen staat al jaren bekend om z’n betrokken onderwijs met hoge slagingspercentages. Naast goed en uitdagend onderwijs, spelen daarin ook
de leerlingbegeleiding en de zorgstructuur een belangrijke rol. Normen en waarden staan hoog in het vaandel en we hebben veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen.
Kennis en elkaar leren “kennen" (en waarderen) vinden we van groot belang. Zelfstandigheid komt niet vanzelf, dat moet èn kun je leren.
Samen met de ouders “onderwijst” en begeleidt de school hierin de leerlingen.

Het beste uit jezelf halen

Het Comenius College Krimpen daagt leerlingen op álle niveaus uit om het beste uit zichzelf te halen. We werken regelmatig aan projecten, waar meerdere vakken
bij betrokken worden. Dit gebeurt niet alleen tijdens de projectweek maar ook gedurende het gehele schooljaar. De projecten zijn gericht op de inhoud van de vakken
en het aanleren van competenties als zelfstandig werken, samenwerken, inzicht verwerven, een goede werkhouding hebben, reflecteren en plannen.
De traditionele schoolvakken zijn (en blijven) belangrijk voor het behalen van het diploma en als voorbereiding op de vervolgopleidingen.
Maar zeker zo belangrijk vinden we vorming op cultureel en maatschappelijk gebied. Hiervoor is ook ruimte gemaakt in (en buiten) het lesprogramma.
Iedere week volgen de leerlingen uit de eerste klas één dag het YOUNG programma (Sport, Art, Business en Science).
Door zelf actief bezig te zijn, maken ze kennis met vele vormen van cultuur, ontdekken zij hun mogelijkheden bij verschillende sporten,
techniek en vaardigheden op het gebied van handel en economie.
Dit alles onder leiding van de docenten, soms ook met gastdocenten.
Maatschappelijke stage is voor ons niet vrijblijvend maar vanzelfsprekend. Hieraan schenken we in alle leerjaren aandacht.

´In Krimpen leren we met elkaar en leren we van elkaar.´