Onderwijsniveaus 

In de onderbouw kennen we drie niveaus:

  • pré mavo / mavo
  • pré-havo / havo
  • havo
     

In overleg met de basisischool en ouders kunnen we leerlingen waarbij nog twijfel is over niveau kader of mavo, in het eerste leerjaar plaatsen.
Aan het eind van het tweede leerjaar bepalen we op welk niveau de leerling de studie gaat voortzetten.

Mavo leerlingen volgen hun bovenbouw op onze eigen vestiging te Krimpen. 
Leerlingen die op onze vestiging beginnen, kunnen na twee jaar doorstromen naar een andere vestiging van het Comenius College in Capelle aan den IJssel,
aan de Lijstersingel.

- vestiging CLC voor havo en vwo
- vestiging CBC voor het Vakcollege Techniek
- vestiging CBC voor het beroepsonderwijs.

De aansluiting is naadloos en de ervaringen van leerlingen die overstappen zijn prima.

Als u hier vragen over heeft, neemt u dan gerust contact op met mw. L.A.S. de Wit, lasdwit@comenius.nl