Onderwijsniveaus 

In de onderbouw heeft Comenius Krimpen de volgende niveaus:

  • pré-mavo leerjaar 1 t/m 4
  • mavo leerjaar 1 t/m 4
  • pré-havo  leerjaar 1 t/m 3
  • havo leerjaar 1 t/m 3
     

In overleg met de basisschool en ouders kunnen we leerlingen waarbij nog twijfel is over het niveau kaderberoepsgerichte leerweg of mavo, in het eerste leerjaar in de pre-mavo plaatsen. Aan het eind van het tweede leerjaar bepalen we op welk niveau de leerling de studie gaat voortzetten.

Mavo leerlingen volgen hun bovenbouw op onze eigen vestiging te Krimpen. 
Leerlingen die op onze vestiging beginnen, hebben na twee jaar de mogelijkheid om door te stromen naar een andere vestiging van het Comenius College in Capelle aan den IJssel,

vestiging CLC voor het havo en vwo
vestiging 
CBC voor het beroepsonderwijs.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de teamleider; mevr.. L.A.S. de Wit.