Mavo / Pre-mavo

Op de vestiging Krimpen volgen ongeveer 210 leerlingen onderwijs.
Een fijne mediatheek / computerlokaal, moderne lokalen voor M-Tech
en natuur/scheikunde en lokalen die door schuifwanden groter
of kleiner gemaakt kunnen worden.
Middenin de school vind je de gezellige aula waar je kunt overblijven en
waar we ook onze voorstellingen en feesten geven.
Wil je rustig studeren dan zijn er verschillende speciale studieruimtes.
Omdat de school overzichtelijk is, weet je gauw de weg.
Iedereen kent elkaar, je bent een leerling met een naam en geen nummer.
De school staat in een rustige, veilige omgeving.