Ouderraad

De vestiging Krimpen kent een ouderraad waarin ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren zitting hebben.

De raad vergadert ongeveer vijf maal per jaar. Tijdens de bijeenkomsten geeft de schoolleiding de aanwezige ouders extra achtergrondinformatie
bij schoolontwikkelingen en vraagt hen om feedback daarop. De ouderraad is een ouder-klankbordgroep op de vestiging.
Vanuit de vestiging wordt ook een ouder gevraagd deel te nemen aan de MR van het Comenius College.
De school hecht veel waarde aan goede contacten met de ouders.
U kunt contact opnemen met de ouderraad via het e-mailadres ouderraadcck@comenius.nl

Leden ouderraad Comenius Krimpen zijn:

 • Dhr. J. Zwijnenburg (voorz. a.i.)
   
 
 • Mw. J. van Dulmen
   
 • Mw. M. Rook
   
 
 • Mw. R. Adema
   

J. Zwijnenburg
jaco.zwijnenburg@hetnet.nlJ. Zwijnenburg
jaco.zwijnenburg@hetnet.nlJ. Zwijnenburg
jaco.zwijnenburg@hetnet.nlJ. Zwijnenburg
jaco.zwijnenburg@hetnet.nl 

 

 

 

   

 Verslag ouderraad