Korte toelichting Koers VO 

Samenwerkingsverband Koers VO
Het samenwerkingsverband Koers VO is een netwerk van 24 schoolbesturen met 111 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam.

Dit samenwerkingsverband zorgt ervoor dat er vanuit de Wet Passend Onderwijs voor elke leerling in onze regio passend onderwijs verzorgt wordt. Onderwijs en ondersteuning die passen bij wat een leerling nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.  Tekst Samenwerkingsverband Koers VO

Ouders en school als partners
Samenwerkingsverband Koers VO ziet een goede relatie tussen ouders en school als essentiƫle voorwaarde voor het slagen van passend onderwijs (zie ook www.koersvo.nl/ouders). Ouders en school als partners om op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gaan om de jongere de ondersteuning te bieden die nodig is om op school succesvol te zijn.

 

Meer informatie over dit samenwerkingsverband,  Koers VO en de Wet Passend Onderwijs kunt u terug vinden op onze website en op de website van Koers VO. www.koersvo.nl