Ouderraad

Ouderparticipatie
Ouders die willen meedenken en -doen op onze vestiging hebben daarvoor verschillende
mogelijkheden.  Er is een ouderraad actief, die ten doel heeft de goede relatie tussen
ouders en de school te bevorderen, onder meer door ondersteuning van diverse activiteiten.
De werkzaamheden zijn gericht op het optimaal laten functioneren van de school en het
laten horen van de stem van de ouders. De commissie wordt gevormd door en uit ouders
van de leerlingen, verdeeld over de diverse leerjaren en zo mogelijk gespreid naar
woonplaats. We gaan ervan uit dat de leden zich kunnen verenigen met de christelijke
beginselen die ten grondslag liggen aan het Comenius College.

Samenstelling ouderraad
De volgende personen hebben zitting in de ouderraad van onze vestiging:  

  • Carolien Poelman
  • Bianca van der Burg

Reageren
Hebt u vragen, wilt u ouderraadlid worden of wilt u ons in praktisch opzicht helpen,
door deel te nemen aan de ouderraad, dan kunt u dat per mail
ouderraadccn@comenius.nl brief of telefonisch kenbaar maken.