Leerlingbegeleiding

Mentoraat

Om je snel thuis te voelen op je nieuwe school is het belangrijk dat je snel een paar mensen wat beter kent. Mensen waaraan je je vragen kunt stellen en die je extra aandacht geven als dat nodig is. Op het Comenius College hebben we er daarom voor gekozen om aan elke klas één of twee mentoren toe te voegen. Dat zijn docenten die naast hun gewone lessen ook een mentorles per week hebben. Deze mentorles wordt door de mentor gebruikt om individuele gesprekken met zijn mentorleerlingen te voeren, om zo de leerlingen beter te leren kennen en eventuele problemen snel te kunnen vaststellen en oplossen.

De mentoren hebben in elk geval voor de herfstvakantie met elke leerling een individueel gesprek, maar ook later in het schooljaar worden er individuele gesprekken gevoerd. Dat kan op verzoek van de mentor en/of de leerling gebeuren. Daarnaast geeft de mentor lessen die gericht zijn op het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden.

De mentor is tijdens de introductiedagen en andere activiteiten ook zoveel mogelijk bij zijn of haar eigen klas, organiseert ten minste een keer per jaar een klassenuitje, volgt de resultaten, het gedrag, werkhouding en welbevinden van de leerlingen en bespreekt dit met de leerlingen, docenten en ouders.

Juniormentoren

De mentoren van leerjaar 1 worden ondersteund door juniormentoren. In elke klas zijn tweedejaars leerlingen aangewezen als juniormentor. Deze leerlingen zijn voor de nieuwe brugklassers een laagdrempelige vraagbaak, waar ze ook in pauzes bijvoorbeeld iets aan kunnen vragen. De juniormentoren begeleiden alle activiteiten van de eersteklassers, behalve de gewone lessen, uiteraard. Tevens gaan zij mee op kamp. We merken dat de brugklasleerlingen dit erg prettig vinden.

Zorg

Leerlingen die meer zorg nodig hebben dan de mentor kan bieden, worden door de mentor besproken met de zorgcoördinator. Zij zorgt ervoor dat leerlingen die dit nodig hebben, de juiste aanvullende begeleiding krijgen, bijvoorbeeld van de ambulante begeleider, schoolverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werker.

Dyslexieprotocol

Dit document is voor leerlingen, ouders, leerkrachten en belanghebbenden. Het beschrijft hoe er wordt omgegaan met leerlingen met dyslexie. Dit protocol helpt bij het signaleren van leerlingen met dyslexie. Het geeft tevens aan hoe wij leerlingen ondersteunen die al over een dyslexieverklaring beschikken. Er wordt omschreven welke begeleiding wij bieden en welke compensaties en faciliteiten er mogelijk zijn.
 2018/2019 Dyslexieprotocol CCN

Dyscalculieprotocol

Dit document heeft als doel duidelijkheid te scheppen over wat leerlingen met dyscalculie kunnen verwachten op onze vestiging. Wij bieden faciliteiten voor leerlingen met een geldige verklaring.
 2018/2019 Dyscalculieprotocol CCN

Pestprotocol

Het (anti) pestprotocol vormt de verklaring van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school niet accepteren en volgens een vooraf bepaalde handelwijze aanpakken.