Niveaus

Wij verzorgen onderwijs op mavo, havo en vwo niveau. Daarnaast bieden wij de pre havo route aan. Een intensieve leerroute waarin goede, ambitieuze, mavoleerlingen worden uitgedaagd om door te groeien naar het havo niveau, om zo binnen vijf jaar hun havodiploma te kunnen behalen.

Ontwikkeling

De school ontwikkelt continue het onderwijs naar de eisen van de toekomst. Hierin speelt het aanleren van een zelfstandige leerattitude een belangrijke rol. Onze leerlingen worden steeds actiever bij hun eigen leerproces betrokken. Valt er een les uit van een docent, dan kunnen leerlingen zelfstandig met het betreffende vak aan de slag. De betrokkenheid bij en de medeverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces vergroten daardoor.

De computer speelt in ons onderwijs een grote rol. Bij veel vakken worden vormen van digitaal onderwijs aangeboden, zoals het gebruik van digitale onderdelen van een lesmethode, Kennisnet en internet, het maken van werkstukken en het geven van presentaties.

Vervolg na het derde jaar

De havo/vwo-leerlingen vervolgen na het derde jaar hun studie op de vestiging Lijstersingel in Capelle aan den IJssel. De mavoleerlingen ronden hun opleiding in Nieuwerkerk af. Zij kunnen examen doen in de sectoren Economie, Zorg en Welzijn of Techniek.

Op de vestiging Nieuwerkerk van het Comenius College wordt in een prettige sfeer hard gewerkt om de leerlingen tot maximale ontplooiing te laten komen. Persoonlijke aandacht staat in onze leerlingbegeleiding centraal. Wij willen in ons onderwijs recht doen aan de individuele mogelijkheden van elke leerling. Dat betekent het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van uw kind.