Leerlingbegeleiding bij het Comenius College Rotterdam

Bij Comenius College Rotterdam geven we persoonlijke onderwijsbegeleiding met behulp van huiswerkklas, pedagogiekstudenten, schoolloopbaancoach.

In de leerlingbegeleiding is een groot aantal docenten en medewerkers actief. Zij hebben ieder hun eigen taak en werken waar nodig samen. Hieronder omschrijven we de verschillende functies nader.

De vakdocent

In het voortgezet onderwijs zijn de meeste docenten vakdocent. Zij geven bij voorkeur les in één vak of vakgebied. Door de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs van de afgelopen jaren komen er meer docenten die les geven in leergebieden of domeinen. Daarmee wordt een groep van vakken bedoeld die over eenzelfde soort onderwerp gaan, bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en economie vormen samen het domein mens & maatschappij. Vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun vak of domein, voor de resultaten en de begeleiding daarin.

De mentor

De mentor is de eerstverantwoordelijke persoon voor een klas. Hij of zij draagt zorg voor de bewaking van het welbevinden en de resultaten van de leerlingen. De mentor belt met de ouders en spreekt regelmatig met zijn of haar leerlingen. Voor de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt in de school als het gaat om resultaten of om het met elkaar delen van andere informatie.

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator heeft als speciale taak het coördineren van alle vormen van leerlingenzorg. Deze coördinator is ook voorzitter van het zorgteam waar leerlingen zo nodig worden besproken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De teamleider De teamleider heeft de verantwoordelijkheid voor een leerjaar
of een afdeling en behoort tot de vestigingsleiding. De teamleider monitort samen met de mentoren de vorderingen en het functioneren van de leerlingen van zijn of haar afdeling en geeft leiding aan de docenten en mentoren van het betreffende leerjaar.

De vertrouwenspersoon

Op iedere vestiging is een vertrouwenspersoon aanwezig. Leerlingen en docenten kunnen hierbij terecht als er klachten zijn over misbruik, op de gebieden agressie, discriminatie, seksualiteit en seksuele intimidatie.

De schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker (smw) werkt een aantal dagdelen op de vestiging. De gesprekken met de smw zijn vertrouwelijk en hebben tot doel leerlingen te helpen die op bepaalde terreinen problemen hebben of ervaren. In veel
gevallen worden deze gesprekken gehouden na overleg met de ouder(s). Soms zal de smw een leerling doorverwijzen naar een aparte vorm van hulpverlening.