Mavo Comenius College Rotterdam

De mavo bereidt jou voor op het mavo-examen.
Ben je daarvoor geslaagd, dan kan je verder studeren op mbo-niveau 4.

Ben je geslaagd met minimaal een 6,8 voor het centraal eindexamen, dan kan je ook overstappen naar leerjaar 4 van de havo.
Via deze overstap kan je in zes schooljaren je havo-diploma halen.

In de mavobrugklas krijgen de leerlingen, naast het standaardvakkenpakket, de keuze uit verschillende profielen.

In de organisatieweken, de weken voor een vakantie, worden er allerlei activiteiten georganiseerd die te maken hebben met het gekozen profiel. U wordt daarvan iedere keer op de hoogte gesteld. In het studielesuur krijgen de leerlingen tools aangeboden om ervoor te zorgen dat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen, zowel tijdens de lessen als wanneer ze zelf thuis huiswerk maken. Dit lesuur staat in zowel in klas 1 als in klas 2 op het rooster voor de mavoleerlingen.

Ook is er voor de mentor een uur in het rooster gereserveerd om te spreken met zijn of haar leerlingen. Niet iedere leerling wordt daar verwacht. De mentor kan ervoor kiezen een groepje leerlingen te laten komen of een leerling individueel te spreken. De mentor houdt naast het welbevinden van de leerling ook de resultaten goed in de gaten. Als het hier bijzonderheden betreft zal de mentor contact opnemen met de ouder/verzorger.  We werken graag samen met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.