Pestbeleid

Op het Comenius College doen we er alles aan om pesten te voorkomen. Tijdens het introductieprogramma wordt er aandacht besteed aan hoe je met elkaar om hoort te gaan. Daarnaast wordt er via een theaterprogramma aandacht gevraagd voor het probleem. Dit theaterprogramma vindt plaats in de tweede week van het schooljaar.

De theatergroep speelt een voorstelling over pesten. Telkens wordt er een situatie gespeeld waarbij een klasgenoot gepest wordt. De leerlingen die naar de voorstelling kijken, mogen na een tijdje 'inbreken’ in het stuk om ervoor te zorgen dat het pesten ophoudt. Zo denken de leerlingen zelf mee om te kijken op welke verschillende manieren pesten gestopt kan worden. Leerlingen worden zich ervan bewust dat ze hier altijd zelf een rol in kunnen spelen, of ze nu pester, gepeste, of meeloper zijn.

Naast het theater gebruiken we een methode die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk groepsvorming in de klassen plaatsvindt en dat leerlingen gewend raken aan de verschillende persoonlijkheden in de klas. Deze methode heet mixed en fixed. Bij elke les waar de leerlingen binnenkomen, worden ze in een andere opstelling geplaatst. Op deze manier is het voor stille leerlingen niet lastig om een plekje naast een ander te verwerven, want ze worden door de docent op een plek neergezet. Deze methode zorgt ervoor dat de leerlingen iedereen in de klas leren kennen en dat er weinig groepsvorming is.