Ouderacademie

De Ouderacademie van het Comenius College

Gelijktijdig met de Nieuwe Comenius Mavo (NCM) en de daarin vertegenwoordigde pre-havo opleiding, is het Comenius College gestart met de Ouderacademie.
Schoolleiding, docenten én ouders geven samen vorm aan deze nieuwe vorm van ouderbegeleiding.

Waarom een Ouderacademie?

Om de driehoek school-leerling-ouders te sluiten, is het belangrijk om de ouders in de school te halen. Door ouders meer te betrekken bij het leerproces van hun kinderen, kunnen de leerprestaties van de pre-havo leerlingen positief beïnvloed worden.
De eerste onderzoeken onder pre-havo leerlingen zijn hoopgevend: zij wijzen uit dat er inderdaad een verband bestaat tussen ouderbetrokkenheid en leerprestaties.

Wat is het doel van deze Ouderacademie?

Het Comenius College wil via de Ouderacademie de ouders een steuntje in de rug geven bij het opvoeden en het (leren) leren van hun kind.
De Ouderacademie wil ouders enkele avonden per schooljaar aanbieden, waarop zij kennis kunnen maken met de schoolvakken van hun kinderen en de daarbij behorende lesmethoden. Daarnaast kunnen ouders zich ook aanmelden voor een aantal algemene cursussen, die onder andere gaan over zaken als puberteit, alcohol en drugs, computerbruik en -misbruik, maar bijvoorbeeld ook over ‘nieuwe wiskunde’, het plannen en leren van huiswerk of dyslexie.