Voorlichtingsmomenten

In het schooljaar 2016/2017 zijn er meerdere momenten waarop u als ouder met uw zoon of dochter op bezoek kunt komen om een goed beeld te krijgen van het Comenius College.

  • 2 november 2016: open lesavond
  • 10 januari 2017: informatie-avond  pre-havo
  • 25 januari 2017: Open dag
  • 8 febuari 2017: meeloopmiddag


Open lesavond
Op woensdagavond 2 november 2016 is er een open lesavond op het Comenius College. Deze open lesavond is bedoeld voor leerlingen en hun ouders die geïnteresseerd zijn in de vestigingen Comenius Lyceum Capelle en Comenius Mavo Capelle. Tijdens deze avond zullen er voor de leerlingen proeflessen van verschillende lessen gegeven worden. Voor ouders zal er informatie zijn over het onderwijs en de mogelijkheden die het Comenius College biedt.
Koffie, thee en limonade staan klaar vanaf 19.15 uur en om 19.30 uur begint het programma. Deze avond vindt plaats in het Lyceumgebouw aan Lijstersingel 18

Informatie-avond pre-havo
Op dinsdagavond 10 januari 2017 is er een informatie-avond over de pre-havo. Tijdens deze avond kunt u meer informatie krijgen over de inhoud van deze opleiding.
Vanaf 19.15 uur staat er koffie, thee en limonade klaar en om 19.30 uur begint het programma. De avond  vindt plaats in het Mavogebouw aan Lijstersingel 10.

Open dag
Op woensdagmiddag 25 januari 2017 is de Open dag op alle vestigingen van het Comenius College. Tijdens deze Open dag kunt u meer informatie krijgen over de opleidingen die het Comenius biedt, maar ook over bijvoorbeeld zorg en buitenlesactiviteiten. Van 15.00 tot 20.00 uur bent u van harte welkom om samen met uw zoon of dochter een kijkje te komen nemen.

Meeloopmiddag
Twijfelt uw zoon of dochter na het bezoeken van de Open dag nog of het Comenius College echt zo leuk is? Dan is het handig om op 8 februari 2017 nog een keer op school langs te komen voor een meeloopmiddag. Tijdens deze middag worden er meerdere proeflessen van ongeveer 25 minuten aangeboden voor leerlingen uit groep 8. De meeloopmiddag vindt plaats in het Lyceumgebouw aan Lijstersingel 18.