Jaaragenda

Schooljaar 2017 - 2018
  
                
april:
  2 apr.                       Tweede Paasdag (lln. lesvrij)
  3 apr.                       inhalen gemist SE lj. 3 en lj.4
  5 apr.                       examendiner lj.4
  9 t/m 13 apr.          mondeling lj.4
16 t/m 26 apr.          CSPE BWI 3 en D&P lj.4
17 apr.                       19.00 uur informatie-avond ouders + lln. zij-instroom lj. 2 en lj.3
19 apr.                       herkansing SE periode 4 lj.3 en lj.4
27 apr. t/m 11 mei   meivakantie
 
mei:
  7 t/m 9 mei             lenteschool
14 mei                       examentraining lj.4
15 t/m 23 mei          Digitaal Centraal Examen lj.4
17 t/m 23 mei          SE week lj.3
24 en 25 mei            proeftoets rekenen lj.3
28 mei                      inhalen gemist SE lj.3
28 en 30 mei           16.30 uur - 21.00 uur oudergesprekken mentoren lj.1 t/m lj.3
31 mei en 1 juni      buitenlandreis lj.4 (o.v.b.)
 
juni:
  1 of 8 juni               schoolfeest
  4 juni                      rekentoets lj.4
  5 en 6 juni              rekentoets lj.3
11 juni                      inhalen rekentoets lj.3 en lj.4
13 juni                      vanaf 16.00 uur bekendmaking uitslag examen
14 juni                      9.00 uur geslaagden op school
14 juni                      10.30 uur voorlopig afgewezen lln op school
14 juni                      herkansing SE periode 5 lj.3
14 t/m 22 juni         tijdvak 2 CSPE
18 en 19 juni           tijdvak 2 AVO
21 juni                      herkansing SE maatschappijleer1 lj.3
22 juni                      boeken inleveren lj.3
25 juni t/m 4 juli     stage lj.3
28 juni                      inhalen SE MA1 lj.3 (lln komt terug van stage)
29 juni                      uitslag tweede tijdvak
 
juli:
  4 juli                      lj. 1 en 2 les t.m 6e uur (boeken inleveren)
  4 juli                      16.00 uur diplomerin TN en ZW
  5 en 6 juli              rapportvergaderingen (lln. lesvrij)
  5 juli                      16.00 uur diplomering D&P
  9 juli                      lj. 1 sportdag
                                 lj. 2 Walibi
                                 lj. 3 terugkomdag stage
10 juli                      lj. 1 en 2 activiteitendag
                                 lj. 3 sportorientatie
11 juli                      lj. 1 excursie
                                 lj. 2 sportdag
                                 lj. 3 activiteitendag
12 juli                      rapportuitreiking en jaarafsluiting
                                 9.15 uur M&D
                                 10.15 uur VT
                                 11.00 uur VV
13 juli                      begin zomervakantie (t/m 26 augustus)