Stage

 
Op het Comenius Beroepsonderwijs is stage een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Informatie over de verschillende stages die leerlingen kunnen doen vindt u in onderstaande documenten.
 
 
Met het stagebedrijf en de leerling worden afspraken gemaakt en vastgelegd wat de leerling tijdens deze stageperiode gaat leren. Daarnaast krijgt de leerling vanuit school opdrachten mee waaraan gewerkt moet worden. De opdrachten vindt u (binnenkort) in onderstaande documenten.
 
  • opdrachten maatschappelijke stage
  • stageboek beroepsoriënterende stage
  • stageboek beroepsvoorbereidende stage
  • aanvullende opdrachten beroepsvoorbereidende stage
  • opdrachten lint-stage Vakcollege mens & Dienstverlenen
  • opdrachten lint-stage Vakcollege Techniek
 
Aan het volgen van stage zijn regels verbonden en ook de Arbodienst heeft afspraken opgesteld waaraan de werkgever en stagiair zich moeten houden. Klik hier voor de voorwaarden.
 
Tot slot is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de verschillende wetten en regels die van toepassing zijn tijdens de stageperiode. Hieronder volgen de regels voor de verschillende stages.