Mavo / Pre-mavo

Op de vestiging Krimpen volgen ongeveer 210 leerlingen onderwijs.
Een fijne mediatheek / computerlokaal, moderne lokalen voor M-Tech en
natuur/scheikunde en lokalen die door schuifwanden groter of kleiner gemaakt
kunnen worden.
Middenin de school vind je de gezellige aula waar je kunt overblijven en waar we
ook onze voorstellingen en feesten geven.Wil je rustig studeren dan zijn er
verschillende speciale studieruimtes.
Omdat de schooloverzichtelijk is, weet je gauw de weg.
Iedereen kent elkaar, je bent een leerling met een naam en geen nummer.
De school staat in een rustige, veilige omgeving.