Leerlingbegeleiding

Binnen de school zijn de volgende begeleidingsstructuren,
 • De mentor    
  Elke leerling heeft een mentor.
  Deze begeleidt de leerling op het gebied van studieresultaten, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.
  Bovendien is de mentor betrokken bij keuzebegeleiding.
  In de mentorlessen heeft de mentor de gelegenheid om de leerlingen individueel of groepsgewijs te begeleiden.
 • De teamleiders
  De activiteiten in een bepaald leerjaar worden begeleid en gecoördineerd door de teamleiders.
  Dit is: leerjaar 1 t/m 4: dhr P.J.Bruggeman en mevr.L.A.S. de Wit

Studiebegeleiding

 • Op het gebied van de studiebegeleiding biedt onze vestiging verdere begeleiding.

 • Bij de leerlingbegeleiding zijn verder nog betrokken,

  • studieles (o.a. training in sociale-vaardigheden)
  • mentorlessen
  • de decaan (mevr. E.P Mes)
  • de teamleider
  • de zorgcoördinator
  • hulp van externe hulpverleners (indien nodig)
  • de schoolverpleegkundige GGD (Marianne Kemper); deze is te bereiken op 010-2010110 (kantoor CJG)
  • schoolmaatschappelijk werker (mw. I v.d. Heuvel)
  • de vertrouwenspersoon (dhr. G.Moet)
    Folder Vertrouwenspersoon CCK.p
  • de leerplichtambtenaar
    

Zorgteam

De school kent een Zorgteam, bestaande uit:
de teamleider
de zorgcoördinator
de schoolverpleegkundige
de leerplichtambtenaar
de schoolmaatschappelijk werker