Leerlingbegeleiding
Binnen de school zijn de volgende begeleidingsstructuren,
 • De coach    
  Elke leerling heeft een coach.
  Deze begeleidt de leerling op het gebied van studieresultaten, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.
  Bovendien is de mentor betrokken bij keuzebegeleiding.
  In de coachlessen heeft de coach de gelegenheid om de leerlingen individueel of groepsgewijs te begeleiden.
 • De teamleider
  De activiteiten in een bepaald leerjaar worden begeleid en gecoördineerd door de teamleider  mevr.L.A.S. de Wit

Studiebegeleiding

 • Op het gebied van de studiebegeleiding biedt onze vestiging verdere begeleiding.

 • Bij de leerlingbegeleiding zijn verder nog betrokken,

  • studieles (o.a. training in sociale-vaardigheden)
  • coachlessen
  • de decaan (mevr. E.P Mes)
  • de teamleider
  • de zorgcoördinator
  • hulp van externe hulpverleners (indien nodig)
  • de jeugdverpleegkundige GGD (Nelleke Boele ); deze is te bereiken op 010-2010110 (kantoor CJG)
  • schoolmaatschappelijk werker (mw. I v.d. Heuvel)
  • de vertrouwenspersoon (dhr. G.Moet)
    Folder Vertrouwenspersoon CCK.p
  • de leerplichtambtenaar

Pestcoördinator:
Dhr. A.J. de Visser
ajdvisser@comenius.nl


Zorgteam

De school kent een Zorgteam, bestaande uit:
de teamleider
de zorgcoördinator
de jeugdverpleegkundige
de leerplichtambtenaar
de schoolmaatschappelijk werker

Open spreekuur jeugdverpleegkundige

 

Nelleke Boele (Tel. 06 - 52815074)

Spreekkamer: de kamer naast de leerlingen ingang
(SMW / Jeugverpl.)

Dag: Donderdag 1x per maand

Tijd: 09.00 uur tot 10.00 uur

Schooljaar 2017 - 2018:

7 september ‘17              11 januari ‘18                            

12 oktober ‘17                  8 februari ‘18

9 november ‘17                8 maart ‘18                      

7 december ‘17                12 april ‘18                                                    

   17 mei ‘18                       

   14 juni ‘18