Open dagen

Ook in 2016/2017 waren er diverse kennismakingsmomenten.

Open dag 25 januari 2017

Geslaagde Open Dag!
Vol energie werden de bezoekers op de Open Dag van 25 januari 2017 op het Comenius College Nieuwerkerk ontvangen. Het enthousiasme, de positieve energie en de gezellige sfeer waren duidelijk zichtbaar en voelbaar binnen de school. In de hele school was iets te beleven. Zo werden er invulpuzzels uitgedeeld en konden de bezoekers in verschillende lokalen opdrachten maken en vragen beantwoorden. In het vaklokaal Nederlands kon je via Kahoot meedoen aan het grote dictee. Om het uur werden hier prijzen gewonnen. Bij de muziekdocent mochten de bezoekers kiezen welk instrument ze wilden bespelen en bij het vak scheikunde waren er verschillende, spectaculaire proefjes uit te proberen. In de aula konden de bezoekers hun vragen stellen onder het genot van een hapje en drankje. Veel vragen gingen over de pré-havo, tech+ en het versterkt Engels!

Meeloopmiddag

De meeloopmiddag, op 8 februari 2017 was voor nieuwe brugklasleerlingen die niet met hun school naar een meeloopmiddag konden komen. Nog 32 leerlingen bezochten deze middag. Ze kregen een rondleiding door de school en kregen een les muziek en wiskunde.

Open dag light 23 februari

Op deze middag werden er rondleidingen georganiseerd speciaal voor ouders en leerlingen die niet in de gelegenheid waren onze school op de open dag te bezoeken.
Ook op deze middag kon de sfeer geproefd worden en was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Naast diverse docenten waren ook de juniormentoren actief. Hartelijk dank voor jullie hulp.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Inmiddels hebben veel leerlingen zich ingeschreven bij onze school.

Als u uw zoon of dochter tijdens het schooljaar wilt inschrijven, b.v. in verband met een verhuizing, dan kunt u contact opnemen met de teamleider:

havo/vwo dhr. B. Visser op tel.nr. 0180-440470 of via email: bvisser@comenius.nl

mavo mevr. A.E. Vries op tel.nr. 0180440471 of via email: aevries@comenius.nl

Om te kunnen inschrijven hebben we het volgende nodig:
 
- Volledig ingevuld aanmeldingsformulier
- Origineel Onderwijskundig rapport
- Uitslag Cito
- Kopie identiteitsbewijs