Aanmeldingsprocedure klas 1

Aanmelden voor het schooljaar 2017-2018 is  mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt aanmelden tot 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar.

Voor aanmelding bij het Comenius College zijn er vijf mogelijkheden:

  1. U kunt uw zoon/dochter digitaal aanmelden via deze link.
  2. U kunt uw zoon/dochter aanmelden via het aanmeldformulier: link
  3. U kunt het aanmeldingsformulier  telefonisch aanvragen via 010-4595959.
  4. U kunt uw zoon of dochter persoonlijk aanmelden.
  5. U kunt een telefonische afspraak maken om uw zoon of dochter op een ander moment aan te melden.

De volgende zaken verzoeken we u mee te nemen bij aanmelding:
- Het formulier met het advies van de basisschool + de unieke aanmeldcode.
- Een (kopie) identiteitskaart/paspoort.

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe. Dat kan op afspraak.

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid. Meer informatie over toelating en plaatsing vindt u hier.