Open dagen

In het schooljaar 2017/2018 zijn er meerdere momenten waarop u als ouder met uw zoon of dochter op bezoek kunt komen om een goed beeld te krijgen van het Comenius College.

  • 14 november 2017: Open Lesavond
  • 16 januari 2018: informatieavond pre-havo en tweetalig onderwijs
  • 18 en 25 januari 2018: Early learners
  • 31 januari 2018: Open Dag
  • 14 febuari 2018: meeloopmiddag
  • 22 februari 2018: Open Dag Light
  • Rondleidingen - diverse woensdagen in januari en februari

 

Open lesavond
Op dinsdagavond 14 november was de Open Lesavond. Leerlingen uit groep 7 en 8 kwamen naar het Comenius Lyceum Capelle om proeflessen te volgen. Er waren lessen van onder andere wiskunde, Nederlands, biologie, beeldende vorming en muziek. Onder begeleiding van een juniormentor gingen de groepen leerlingen het gebouw door om kennis te maken met het Comenius.
Tegelijkertijd kregen de ouders algemene informatie over de school. Ze hoorden welke leerlingen in welk gebouw zitten, welke niveaus er allemaal zijn en waarom het Comenius zo'n leuke en bijzondere school is. Daarna konden ze nog vragen stellen aan experts die alles wisten van tto, pre-havo, Tech+, zorg en huiswerkbegeleiding.
Kon u niet aanwezig zijn? Dan zien we u graag op één van de andere open dagen!

Informatieavond tto + pre-havo
Op dinsdagavond 16 januari 2018 is er een informatieavond over twee specifieke opleidingen op het Comenius Lyceum: het tweetalig onderwijs en de pre-havo. Tijdens deze avond kunt u meer informatie krijgen over de inhoud van deze opleidingen.
Vanaf 18.45 uur staat er koffie, thee en limonade klaar en om 19.00 uur begint het programma. De avond over tweetalig onderwijs vindt plaats in het Lyceumgebouw aan Lijstersingel 18, de avond over de pre-havo vindt plaats in het Mavogebouw aan Lijstersingel 10.
U kunt zich hier voor deze avond aanmelden.

Early learners
De Early learners zijn bedoeld voor leerlingen die interesse hebben in tweetalig onderwijs. Op de donderdagen 18 en 25 januari 2018 zijn deze leerlingen 's ochtends welkom op het Comenius College om alvast twee ochtenden kennis te maken met tweetalig onderwijs. Inschrijving voor deze dagen verloopt via de juf of meester van de basisschool. Leerlingen die zich hebben ingeschreven worden op deze donderdagen om 08.15 uur verwacht in het Lyceumgebouw aan Lijstersingel 18.

Open dag
Op woensdagmiddag 31 januari 2018 is de Open dag op alle vestigingen van het Comenius College. Tijdens deze Open dag kunt u meer informatie krijgen over de opleidingen die het Comenius biedt, maar ook over bijvoorbeeld zorg en buitenlesactiviteiten. Van 15.00 tot 20.00 uur bent u van harte welkom om samen met uw zoon of dochter een kijkje te komen nemen.

Meeloopmiddag
Twijfelt uw zoon of dochter na het bezoeken van de Open dag nog of het Comenius College bij hem of haar past? Dan is het handig om op 14 februari 2018 nog een keer op school langs te komen voor een meeloopmiddag. Tijdens deze middag worden er meerdere proeflessen van ongeveer 25 minuten aangeboden voor leerlingen uit groep 8. Om 13.30 uur verzamelen de leerlingen in het Lyceumgebouw aan Lijstersingel 18, waarna om 13.45 uur de eerste les begint. De lessen duren tot 15.30 uur.
U kunt uw zoon of dochter hier opgeven voor de meeloopmiddag.

Open Dag Light
Heeft u de Open Dag gemist, maar wilt u de school toch nog even van binnen bekijken? Dan bent u van harte welkom op de Open Dag Light op donderdag 22 februari. Op deze dag presenteren alle vakken zich op kleine schaal. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen en een rondleiding door het gebouw te krijgen. De Open Dag Light vindt plaats in het Junior Lyceum en duurt van 17.00 tot19.00 uur.

Rondleidingen
Op verschillende woensdagen in januari en februari worden er rondleidingen verzorgd. De rondleidingen starten om 15.00 uur bij de ingang van het Junior Lyceum (Lijstersingel 18). Tijdens de tour kunt u vragen stellen en krijgt u het hele gebouw te zien.
Het is belangrijk dat u zich opgeeft voor de rondleidingen, zodat de groepen niet te groot worden. Wilt u meer informatie over de precieze data, neem dan contact met ons op.