Ouderraad

De ouders van leerlingen Comenius Lijstersingel worden vertegenwoordigd door de ouderraad. Van elk leerjaar zitten er twee ouders in de ouderraad. Aan het begin van de nieuwe cursus ontvangen ouders de uitnodiging zich op te geven voor de ouderraad. De ouderraad maakt vervolgens een keuze uit de aanmeldingen, primair rekening houdend met een vertegenwoordiging die geografisch representatief is. De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij deze vergaderingen is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Daarnaast heeft een aantal leden van de ouderraad zitting in de MR en/of de klankbordgroepen brugklas, mavo, havo en vwo. De ouders van nieuwe leerlingen ontvangen het reglement van de ouderraad. U kunt de ouderraad bereiken via het volgende e-mailadres: ouderraadclc@comenius.nl.

Statuten ouderraad.pdf

Hieronder stellen de huidige leden van de ouderraad (OR) zich kort aan u voor:

Voorzitter Ouderraad

Maddie Verhoeff (dochter havo 5)

Ik vind het erg stimulerend om als ouder van een dochter op het Comenius college mee te kunnen doen aan activiteiten die alle als doel hebben het voor de leerlingen zo prettig en boeiend mogelijk te maken. Wat wil je als ouder nou nog meer! Daarnaast vind ik het erg leuk om regelmatig samen te werken met een groep gemotiveerde mede-ouders. Een klankbordfunctie vervullen tussen ouders en schoolleiding, altijd in een prettige en constructieve sfeer. Ik voel me bevoorrecht dat ik al een paar jaren deel mag uitmaken van de OR, en als alles goed gaat mijn laatste jaar.

Ik hoop dan ook dat er nieuwe ouders onze Ouderraad komen versterken en verder willen bouwen aan wat er intussen allemaal al bereikt is.

 

Secretaris Ouderraad

Fermina Oldenburg 1e secretaris (dochter Havo 2)
Mijn 2e jaar als OR-lid op de Lijstersingel. Je loopt als "ouder van een middelbare scholier" de school niet zo makkelijk meer in als je op de basisschool deed maar uiteraard is het wel leuk om positief betrokken te blijven bij de school vandaar mijn aanmelding als OR-lid. Door het contact met andere ouders én het team van school is het lijntje net wat korter en hoor je meer over het reilen en zeilen van school. En zo heb je dus zelf ook een mogelijkheid om mee te denken over allerlei zaken en gevraagd én ongevraagd je mening te geven :-)

 

Leden Ouderraad

Ester van Haren - Vloedman 2e notulist (zoon in havo 5 en dochter in vwo 2)

Mijn kinderen zitten met veel plezier op het Comenius College. De school is zeer betrokken bij de leerlingen. Het is voor mij belangrijk om ook bij het reilen en zeilen van de school betrokken te zijn. Ook het contact met andere ouders en medewerkers vind ik prettig. Door lid te zijn van de OR kan ik mijn steentje bijdragen aan het onderwijs en andere activiteiten van de school.

Denise Hassell (dochter in havo 4)

Ik ben Denise Hassell. Inmiddels zit mijn dochter alweer in havo 4. Dit word het 3e jaar dat ik in de Ouderraad zit. Toen mijn dochter naar het voortgezet onderwijs ging, heb ik het eerste jaar gemerkt dat er best een gat was tussen school en ouders. Ik wist globaal wel wat er speelde maar de betrokkenheid was minder. Dit is één van de redenen dat ik me heb aangemeld voor de ouderraad. De ouderraad kan als brug fungeren tussen ouders en school. Een andere reden is dat ik goed onderwijs erg belangrijk vind. Goed betekent ook (verder) ontwikkelen. Comenius bespreekt lopende zaken en toekomstige zaken en vraagt de ouderraad om advies. De ouderraad voorziet het Comenius in advies, bespreekt aandachtspunten en helpt met het organiseren van thema-avonden. Zo maken we samen het onderwijs beter.

Rianne Hensen (dochter in vwo 4)

Sinds het schooljaar 2013-2014 volgt mijn dochter onderwijs op het Comenius in Capelle aan den IJssel. Ik heb mij zelf toen direct aangemeld voor de Ouderraad en heb nooit spijt gehad van die beslissing. Als lid van de ouderraad vergader je regelmatig met de leiding van de school en heb je de mogelijkheid om zelf onderwerpen voor de agenda aan te dragen. Kritisch meekijken en meedenken met de dagelijkse gang van zaken en daardoor een bijdrage leveren aan een veilig en goed leer- en leefklimaat op school is voor mij heel waardevol. Waar nodig helpen de leden van de ouderraad ook bij activiteiten op school en daardoor krijg je zelf kans de sfeer te proeven binnen de school.

Joost Manusama (zonen in vwo 4 en vwo 6)

Als lid van de OR Comenius Lijstersingel draag ik graag mijn steentje bij aan het welzijn van onze kinderen. Ik vind het belangrijk dat kinderen de kans wordt geboden in een veilige omgeving kwalitatief goed onderwijs te kunnen volgen. Goed onderwijs betekent voor mij ook dat leerlingen normen en waarden meekrijgen die hen na hun schooltijd verder helpen en een stevig fundament vormt voor de rest van hun leven. Zaken als respect, eerlijkheid, invoelingsvermogen in je medemens en de wil om bij te dragen aan de samenleving spelen hierbij een grote rol. Onderwijs wat het kind centraal zet en bijdraagt aan hun ontwikkeling is iets waar ik me graag ten volle voor wil inzetten. De Christelijke identiteit van deze school met respect voor anderen draagt hiertoe m.i. op een goed wijze bij.

Radha Jagernath-Huppertz (dochter in vwo 3)

Al voor de 3e schooljaar lid van de Ouderraad van het Comenius Lijstersingel. Vind het fijn om zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de school van mijn stiefdochter. Het meedenken over schoolzaken of het organiseren van thema-avonden. Ik vind het ook belangrijk om onderwerpen vanuit ouders ter sprake te brengen die bij de schoolleiding misschien helemaal niet bekend zijn. Ik zal mijn best doen voor de kinderen, school en ouders.