Aanmeldingsprocedure klas 1

Aanmelden voor het schooljaar 2017-2018 is  mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt aanmelden tot 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij één van onze vestigingen van het Comenius College.

Voor aanmelding bij het Comenius College zijn er drie mogelijkheden:

  1. U kunt uw zoon of dochter digitaal aanmelden. Op het moment dat de aanmeldingsperiode geopend is, vindt u hier een link naar het digitale aanmeldformulier.
  2. U kunt uw zoon of dochter persoonlijk aanmelden op onze aanmelddag op woensdag 15 maart 2017 tussen 16.00 en 20.00 uur.
  3. U kunt een telefonische afspraak maken om uw zoon of dochter op een ander moment aan te melden.

De volgende zaken verzoeken we u mee te nemen bij aanmelding:
-Een schriftelijk advies van de basisschool met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool.
-Een (kopie) identiteitskaart/paspoort.

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe. Dat kan op afspraak via al onze vestigingen.

Voorrangsregels
Plaatsing en voorrangsregel
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding bij één van onze vestigingen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer (zie www.fokor.nl).
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid. Meer informatie over toelating en plaatsing vindt u hier.