Aanmelden

 

Op deze pagina kunt u alles lezen over de procedure voor het aanmelden van een leerling voor de  brugklas 2023-2024.
De aanmeldperiode loopt vanaf 20 februari 2023 tot en met 17 maart 2023.

 

 

Het is echter nu al mogelijk om het Aanmeldformulier digitaal in te vullen via onze website.   Wij nemen dan na 20 februari 2023  zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak voor het kennismakingsgesprek. Het is ook al mogelijk zelf een datum en tijd voor het aanmeldingsgesprek in te plannen.

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid van een aangemelde leerling. Het vroegtijdig indienen van het Aanmeldformulier betekent niet dat dat de leerling automatisch wordt geplaatst. Bij een eventuele loting bepaalt de notaris welke leerlingen definitief worden geplaatst. Bij het nemen van de besluiten over de plaatsbaarheid baseren we ons op de Overstaproute PO-VO van Koers VO.
Meer informatie over de plaatsing