Met ingang van 7 juni 2021 start het Comenius College Nieuwerkerk met de lessen volgens het reguliere rooster. Ouders en leerlingen zijn op de hoogte gebracht door middel van onderstaande brief:

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen,

Vanaf maandag 7 juni starten we met een volledig rooster zonder de 1,5 meter beperking tussen leerlingen. Zaterdag jongstleden heeft het kabinet het besluit genomen dat scholen vanaf 31 mei weer volledig open mogen, vanaf 7 juni moeten de scholen volledig open.

Binnen Nieuwerkerk kiezen wij ervoor om de school per 7 juni volledig open te stellen om een aantal collega’s nog de kans te geven hun 1ste of 2de vaccinatie prik te halen. Ook zijn er nog een aantal kwetsbare leerlingen die nog in afwachting zijn van hun vaccinatie.
Landelijk wordt tegen dit besluit binnen het scholenveld verschillend aangekeken. Voor Comenius geldt dat ook. Ondanks dat we het belang voor leerlingen zien van volledige opening, valt het bezwaar tegen dit besluit van collega's die nog niet gevaccineerd zijn en de volle klas als een risico ervaren, goed te begrijpen.

Voor alle medewerkers is dit de zoveelste wijziging die opnieuw veel vraagt van ons aanpassingsvermogen. Planningen en lesprogramma's moeten weer bijgesteld worden en dat terwijl het om een nog relatief korte periode gaat. We zijn natuurlijk gehouden om het besluit van dit kabinet uit te voeren. Dat gaan we doen door waar nodig gebruik te maken van de beperkte regelruimte die scholen geboden wordt.

De bepaling uit het protocol ten aanzien van onderwijspersoneel of leerlingen met een kwetsbare gezondheid of specifieke zorgen blijft van kracht. Hierin staat dat zij in overleg met de school afspraken kunnen maken over het wel, niet of in aangepaste vorm geven of volgen van fysiek onderwijs. Onder alle omstandigheden blijft gelden dat niemand tot het onmogelijke is gehouden. Tot de zomervakantie verplichten wij geen enkele docent of leerling de fysieke lessen te volgen.

Inmiddels komt de levering van de zelftests voor leerlingen en medewerkers flink op gang bij onze scholen. Wij hebben vanaf 7 juni 2x per week een zelftest beschikbaar voor leerlingen. Deze testen kunnen leerlingen meenemen bij de ingangen van de school. Het advies van het RIVM is om uw zoon of dochter 2x per te laten testen. Bij coronaklachten blijft uw kind thuis. Het afnemen van zelftesten en het laten testen van uw kind bij de GGD is vrijwillig.

Laten we hopen dat dit de laatste wijziging is die we dit schooljaar moeten uitvoeren. Als het stof van dit bizarre schooljaar is neergedaald en we erop terugkijken, denk ik dat we trots mogen zijn op de flexibiliteit, de loyaliteit en het doorzettingsvermogen van alle leerlingen, ouders en Comenius medewerkers. Makkelijk was het niet. Dat geldt ook nog voor de laatste weken. Ik wens alle leerlingen en ouders veel sterkte met de laatste loodjes van dit schooljaar.

Concreet:

•           CCN gaat per maandag 7 juni volledig open, dit i.p.v. maandag 31 mei. Met deze extra week krijgen we nog wat tijd voor collega’s die eventueel hun eerste of tweede prik krijgen.

•           Vanaf maandag 7 juni volgt er een rooster gebaseerd op fysieke lessen en zijn de lokalen volledig ingericht voor de gehele klassen.

•           Leerlingen zijn niet verplicht om naar school te komen als ze onder een risicogroep vallen of bang zijn de lessen te volgen. Het online aanbieden van lessen zal dan ook doorgaan. Mocht dit het geval zijn voor uw kind(een) graag dit doorgeven aan de mentor.

•           Vanaf 7 juni staan er bij de ingang van CCN zelftesten voor leerlingen, met het dringende advies naar leerlingen en collega’s om je  2x per week  te testen. Heb je klachten, dan is deze test niet voldoende en maakt de leerling of collega een afspraak voor een test bij de GGD.

•           De leerlingen en collega's desinfecteren hun handen nog steeds zodra ze binnenkomen in het gebouw.

•           Docenten en leerlingen houden 1,5 meter afstand in de lokalen en in de andere ruimtes op school.

•           De mondkapjes voor leerlingen en collega’s blijven verplicht in de openbare ruimtes van de school, niet in de lessen zodra je op je plek zit (leerlingen en collega’s bepalen zelf in de lessen of ze een mondkapje opdoen).

•           Leerlingen hebben alleen toegang tot de les na het desinfecteren van hun handen. De docent is hier samen met de leerlingen verantwoordelijk voor en houdt hier zicht op.

•           We volgen vanaf 7 juni weer de normale les- en pauzetijden.

•           Leerlingen mogen dan ook weer buiten en in de aula pauze houden.

•           Leerlingen blijven de lessen in het huidige vaste lokaal volgen. Het personeel wisselt van lokaal, we doen dit om het aantal bewegingen in de school te beperken.

•           Vanaf 31 mei t/m 4 juni geldt de anderhalve meter tussen de leerlingen niet meer. Uiteraard wel naar het personeel toe. De leerlingen mogen dan ook buiten en in de aula pauze houden. In de klas mogen ze ook weer naast elkaar zitten. We zien volgende week als een overgangsweek.

•           Ook is het nog steeds belangrijk de lokalen goed te blijven ventileren. Zeker nu met het mooie weer op komst is het de bedoeling dat de ramen geregeld open gezet worden.

Met deze acties hopen we de besmetting tot een minimum te behouden en collega’s en leerlingen gezond de zomervakantie in te laten gaan. Bovenstaande uitvoering werkt alleen als we het samen doen en elkaar ook aanspreken als we zaken vergeten. Na de zomervakantie kunnen we dan gezond en normaal starten.

Met vriendelijke groet,

Bas Visser
Directeur Comenius College Nieuwerkerk