Leerlingbegeleiding bij het Comenius College Rotterdam

Persoonlijke aandacht

Bij Comenius College Rotterdam begeleiden we uw zoon of dochter bij het onderwijsproces met behulp van individuele- en klassikale coach-uren. Daarnaast ontvangen de leerlingen tijdens de My Choice-uren extra ondersteuning of verdieping. Tijdens deze uren volgen leerlingen  een vak wat ze samen met de coach of zelf kiezen en werken aan hun eigen geformuleerde leerdoelen. Hierop reflecteren zij na vier weken, samen met de vakdocent. Zo wordt bekeken of het leerdoel is bereikt.

De vakdocent

In het voortgezet onderwijs zijn de meeste docenten vakdocent. Zij geven bij voorkeur les in één vak of vakgebied.Vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun vak, voor de resultaten en de begeleiding van leerlingen daarin.

Coach

De coach is het directe aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Bij zorg thuis of op school, kunt u via de mail contact opnemen met de coach. Bij bepaalde zorg is er de mogelijkheid om binnen school extra begeleiding te krijgen.door de zorgcoördinator of de Schoolmaatschappelijk Werker. Vanaf leerjaar 3 ziet de coach de klas naast de uren van zijn/haar vak nog twee uur in de week: één uur om met de klas te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden en één uur om te werken aan studievaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat de leerlingen gedurende het jaar goed in de gaten gehouden worden.

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator heeft als speciale taak het coördineren van alle vormen van leerlingbegeleiding. Deze coördinator is ook voorzitter van het zorgteam waar leerlingen zo nodig worden besproken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

De schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker (smw) werkt een aantal dagdelen op de vestiging. De gesprekken met smw zijn vertrouwelijk en hebben tot doel leerlingen te helpen die op bepaalde terreinen problemen hebben of ervaren. Deze gesprekken vinden plaats na overleg met de ouder(s). Soms zal smw een leerling doorverwijzen naar een aparte vorm van hulpverlening.

De vertrouwenspersoon

Op iedere vestiging is een vertrouwenspersoon aanwezig. Leerlingen en docenten kunnen hierbij terecht als er klachten zijn over misbruik, op de gebieden agressie, discriminatie, seksualiteit en seksuele intimidatie. Het kan weleens gebeuren dat een leerling zich bij zijn of haar coach of bij een van de vakdocenten niet op zijn gemak voelt. Soms gebeuren er vervelende dingen in de klas of online waar een leerling liever niet mee naar de coach gaat. Voor deze situatie zijn er vertrouwenspersonen op school. Deze vertrouwenspersonen zijn via e-mail benaderbaar om een afspraak te maken. Op deze manier kunnen leerlingen altijd hun verhaal kwijt.