Dalton op Comenius Rotterdam

oktober 2022

Onze kleinschalige school is een fijne, veilige en vertrouwde leef- en leeromgeving waar jij als leerling écht gezien wordt. We werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid/verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit.

Wij gaan met jou ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Waar je in kan groeien om jouw persoonlijke doelen te bereiken. Wij gaan jou leren om je grenzen te verleggen, zodat jij het beste uit jezelf kunt halen. Overtuigd van jezelf, een leerling met lef!

Samenwerken
Binnen het daltononderwijs wordt een school als een leef- en leeromgeving gezien waar leerlingen, leraren, ouders en schoolleiding op een natuurlijke wijze samen leven en werken. Leraren en leerlingen leren van en met elkaar.

Zelfstandigheid
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Jij leert doelgericht te werken aan een taak of opdracht en bent in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien nodig. Deze manier van werken stimuleert jouw probleemoplossend denken.

Vrijheid / verantwoordelijkheid
Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. Jij leert verantwoordelijkheid voor jezelf en jouw omgeving te dragen, als jouw omgeving jou daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.

Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen.

Effectiviteit / doelgerichtheid
Jij krijgt de ruimte om te experimenteren en leert tegelijk ook de relatie tussen wat je doet en wat dat oplevert. Dat is voor jou een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Reflectie
Nadenken over je eigen gedrag, je eigen werk en je resultaten is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de te maken opdrachten. Achteraf worden inspanning en resultaat met elkaar vergeleken. Zo leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren.

« ga terug