International Business College

In havo 4 kunnen leerlingen kiezen voor het International Business College (IBC). Op het IBC leren havisten die het profiel Economie en Maatschappij kiezen tegelijk wat ondernemerschap inhoudt, en hoe zij succesvol een zakelijke carrière kunnen starten. Meer weten:
Het Comenius College werkt voor het IBC samen met het Willem van Oranje College in Waalwijk, dat al sinds 2008 met succes deze vorm van onderwijs aanbiedt. Het Willem van Oranje College deelt de kennis en ervaring die het heeft opgedaan onder andere met Comenius. Dit wordt gestimuleerd door de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO) van het ministerie van OCW en het ministerie van Economische Zaken (EZ).

  

20%-80%

Het IBC-onderwijs wordt gegeven volgens het 20%-80%-principe. Eén dag per week (20%) volgen de toegelaten leerlingen een speciaal programma over ondernemerschap. Het reguliere havo-programma wordt gegeven in 80% van de tijd, vier dagen van de schoolweek. De geselecteerde leerlingen krijgen een compacter ‘gewoon’ lesprogramma, en houden zich in de vrijgekomen tijd bezig met het ontwikkelen van ondernemerszin.

Lesaanbod

Het aanbod voor het IBC heeft zo min mogelijk een schools karakter, maar bestaat uit flexibele activiteiten. Hiertoe gaan behoren: modules over de externe omgeving en de interne onderneming, communicatie, arbeidsethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), gastlessen van ondernemers, lezingen, bedrijfsbezoeken, excursies en stages in binnen- en buitenland. De docenten die de IBC-lessen verzorgen zijn zeer positief over de nieuwe plannen en hebben affiniteit met de wereld van het zakendoen.

 

 

Gemotiveerder voor hun diploma

Op grond van de ervaringen die onder andere het Willem van Oranje College met IBC-onderwijs heeft weet het Comenius College dat de IBC-leerlingen gemotiveerder hun havo-diploma halen, en succesvoller zijn in hun vervolgopleiding op het hbo. De lesomgeving voor het IBC zal in stijl zijn, met een professionele ontvangstruimte, vergaderruimte en computers.
De leerlingen kunnen in de regio Rijnmond volop inspiratie opdoen en een weg voor zichzelf uitstippelen als jong ondernemer.
De keuze voor het IBC past bij het profiel van het Comenius College als school met veel activiteiten op het gebied van internationalisering en tweetalig onderwijs (TTO).

 

 

Aanmelding

Leerlingen moeten solliciteren voor een plek op het IBC. Aanmelden hiervoor is mogelijk via het decanaat van Comenius College Lijstersingel t.a.v. sollicitatiecommissie IBC. Email sgpoegema@comenius.nl. Naast een sollicitatiebrief met motivatie moet een CV worden bijgevoegd.