CVO

Het Comenius College is onderdeel van het CVO Rotterdam. CVO bestuurt zeven scholen voor christelijk voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. CVO Accent, Comenius College, Marnix Gymnasium, CSG Melanchthon, PENTA college CSG, Portus scholengroep en Zuider Gymnasium.  Met ruim 21.000 leerlingen behoren we tot de grotere schoolbesturen van Nederland. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere vestigingen. Ze verzorgen onderwijs op alle niveaus, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Deze scholengroepen hebben vestigingen op bijna 40 verschillende locaties, met een sterke concentratie in Rotterdam.  CVO is werkgever voor ongeveer 2.500 medewerkers.

Visie CVO : "Onderwijs voor het leven" Wat vindt het CVO belangrijk voor haar leerlingen en scholen. Dat is te lezen in het visie document 2019-2024. Deze visie inspireert en geeft de ambities van CVO voor het onderwijs aan. De CVO scholen vertalen deze visie naar eigen doelen en resultaten.

CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog op respect voor haar vele verschijningsvormen. CVO biedt jonge mensen inspirerend onderwijs en een brede vorming. De scholen houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Vanuit een open houding wordt samengewerkt met vele verschillende partners om het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te bereiken en te houden. 

2x per jaar verschijnt het blad CVOpen, een gedrukt magazine voor al haar medewerkers. Novembernummer CVOpen over ’De staat van ons onderwijs’CVOpen magazine

In het novembernummer van magazine CVOpen geeft de redactie een beeld van de staat van het onderwijs binnen CVO op het gebied van taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid.
Beleidsadviseurs Marlijn van der Sluis en Dirk de Jong gaan in op de plek van het vak burgerschap.
Ook andere artikelen geven aandacht aan het Comenius College. Zo vertellen algemeen directeur Eric Dekker en directeur Bas van Hamburg van De Meerpaal over de samenvoeging per 1 augustus. De rubriek ‘Een kijkje op …’ biedt een terugblik op de VO-jaaropening die op 15 september op onze scholen aan de Lijstersingel is gehouden. Verder geven diverse Comenius medewerkers hun mening over de stelling ‘De staat van het onderwijs is niet meer wat het geweest is’.

Een exemplaar is op te vragen bij het CVO-bureau of lees het online via www.cvo.nl  Klik op de afbeelding hierboven om het laatste nummer te lezen.

CVO
Postbus 2152
3000  CD ROTTERDAM
010 217 13 99
receptie@cvo.nl
www.cvo.nl

Abonneer je op CVO-nieuws:


Vier keer per jaar geeft ons bestuur CVO een digitale nieuwsbrief uit. Abonneer je op deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws over Comenius en de andere CVO-scholen. Of lees de nieuwsbrief op de site van CVO.

aboneer je op de CVO nieuwsbrief