Aanvullende voorwaarden voor aanmeldingen pre-havo:

Leerlingen die graag de pre-havo route volgen:

  • hebben een mavo/havo advies van de basisschool;
  • tonen extra belangstelling voor theorie;
  • hebben ambitie voor havo en het hbo;
  • beschikken over doorzettingsvermogen;
  • willen gecoacht worden bij hun studie.
     

Pre-havo is er voor leerlingen met mavo/havo-advies die de ambitie hebben om het havodiploma binnen vijf schooljaren te halen. Het is een geschikt traject voor leerlingen die graag theoretisch leren, die inzet en doorzettingsvermogen hebben en gecoacht willen worden tijdens hun studie.

In de pre-havo worden extra uren Nederlands en wiskunde ingezet en er is extra aandacht voor leervaardigheden. De leerlingen hebben dezelfde boeken en toetsen als op de havo en worden gedurende de drie jaar pre-havo voorbereid op een onvertraagde overstap naar het vierde leerjaar van de havo van het Comenius Lyceum Capelle aan de Lijstersingel. Ouders zijn actief betrokken bij het leerproces en kunnen via de ouderacademie ervaren hoe leervaardigheden worden ingezet bij het leren leren. Ouders en leerlingen tekenen een samenwerkingsovereenkomst en halen twee maal per jaar samen het rapport op bij de mentor. 

De overgang van leerjaar twee naar leerjaar 3 is een belangrijk moment in de pre-havo. Dan besluiten we op grond van de bevorderingsnormen of de leerling bevorderd is naar leerjaar 3 van de havo. Leerlingen met onvoldoende resultaten waarvoor de pre-havo te hoog gegrepen blijkt, stromen door naar leerjaar 3 van de mavo. Bij de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 ontvangen ouders en leerlingen een advies over het vervolg van de prehavo aan de hand van de resultaten van het eerste schooljaar. In een enkel geval kan het zijn dat in het belang van de leerling in overleg met de ouders gekozen wordt voor een vervolg in het tweede leerjaar van de mavo.