MY Choice is opgebouwd uit twee woorden die symbool staan voor de twee pijlers in onze school: MY en Choice.

 

De MY in MY Choice?
 

MY benadrukt dat de leerling centraal staat en dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Dit doen we op vier manieren:

  1. We bieden iedere leerling goede persoonlijke begeleiding die gericht is op het verder ontwikkelen van die verantwoordelijkheid.

  2. We helpen leerlingen te reflecteren: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat wil/moet ik daarvoor leren, wat beteken ik voor anderen (burgerschap). Welke keuzes heb ik als leerling en wil ik maken/LOB.

  3. MY is ook Me & You: wij werken samen, met elkaar, met jou, met je ouders. 
    We leren onze leerlingen samenwerken en we werken zelf goed samen.
    Met onze leerlingen, ouders en partners in de stad.

  4. We bieden maatwerk waardoor elke leerling voort kan bouwen op talenten.
    We versnellen, verbreden en verdiepen.

MY vormt de basis voor ‘trots’, trots op jezelf, de eigen school en wat daar allemaal

mogelijk is.

 

Waar staat Choice voor in MY Choice?
 

Choice benadrukt de mogelijkheid om (zelf) keuzes te maken. Het bieden van keuzemogelijkheden is voor ons onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. Leerlingen hebben iets te kiezen tijdens de lessen die we geven, leerlingen kunnen kiezen op welk talent ze voortbouwen in de talentvakken die we aanbieden en tijdens de individuele begeleiding is het maken van keuzes een belangrijk onderdeel. Kiezen maakt leren leuker.

In combinatie met MY betekent keuzes maken zelfverantwoordelijkheid nemen, groeien naar zelfstandigheid. Wij beklemtonen daarmee ook het meer persoonlijke van ons onderwijs op CCR.

 

MY Choice

MY Choice is ons onderwijsconcept.  MY Choice strekt veel verder dan de letterlijke betekenis, is veel meer dan ‘zelf kiezen’. Het is het hele verhaal van onze school in twee woorden!