Ouderraad

In een ambitieuze school als de onze, zijn de contacten met ouders en leerlingen intensief en veelal informeel. Onze organisatie maakt het mogelijk om snel te kunnen reageren op vragen, problemen of suggesties.

Hiernaast zijn formele overlegsituaties gecreëerd met als doel gezamenlijk te blijven nadenken over de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere klas vaardigt jaarlijks in principe twee ouders af voor de ouderraad. Deze raad, georganiseerd voor ouders door ouders, overlegt drie tot vier maal per jaar met de schoolleiding. Tijdens dit overleg worden vragen behandeld en ontwikkelingen besproken.

Contact ouderraad 
mailadres : CCR@comenius.nl