Aanmelden klas 1

Aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 is mogelijk. LET OP: de aanmeldperiode is tot 18 maart t/m 1 april 2024! Voor meer informatie over de Overstaproute kunt u hier klikken. U kunt uw zoon of dochter hier digitaal aanmelden. Nadat wij de inschrijven hebben ontvangen nodigen wij u en uw kind uit voor een gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe. Het is belangrijk onderstaande zaken mee te nemen naar deze afspraak:

  1. Een schriftelijk advies van de basisschool met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool (zie hieronder welke bedoeld worden)
  2. Een (kopie) identiteitskaart/paspoort
     
Plaatsing

Tot op heden is het nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding bij één van onze vestigingen, dan volgen wij de lotingsprocedure uit de OverstapRouteKaart.

Het advies van de basisschool is leidend bij plaatsing van nieuwe leerlingen. Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid. Het besluit wordt schriftelijk toegestuurd aan de ouders van de ingeschreven leerling.

Voor plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs bestaat een bezwaar procedure; deze vindt u hier.

De procedure voor plaatsing van een leerling voor wie leerwegondersteuning is aangevraagd, vindt u hier.

Onderwijsconsulenten

Mocht u rond de plaatsing van uw zoon of dochter begeleiding wensen, dan kunt u zich wenden tot “De Onderwijsconsulent”

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering of onenigheid over het handelingsplan.

Contactgegevens Onderwijsconsulenten:

Onderwijsconsulenten
Postbus 19521
2500 CM Den Haag

Het bezoekadres is:

Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag

Telefoon: 070 - 312 28 87
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
info@onderwijsconsulenten.nl