Het Comenius flexrooster

Het flexrooster is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Rust (minder vakken op een dag en daarmee langer aandacht voor een vak of leerdoel in de 80-minuten les),
 • Meer keuzes voor leerlingen om hun onderwijs effectiever in te zetten door herhaling, verdieping, in de VSWT-uren, de wiskundecafés, eco-pleinen en bèta-pleinen
 • Meer keuzes voor leerlingen om hun interesses te verbreden en inspiratie op te doen in de SPECIALS
 • Ruimte om op school het grootste gedeelte van de leerstof voor te bereiden voor de volgende dag om thuis met andere zaken als familie en sport bezig te zijn. (SWT-uren)

Het geheel aan onderwijsactiviteiten valt onder de noemer onderwijstijd, een wettelijke eis van het ministerie. Onderwijstijd vraagt per leerjaar 1000 klokuren contact op school in lessen. (examenkandidaten 800 klokuren). Ook excursies, reizen, avondactiviteiten vallen onder onderwijstijd. In het flexrooster kiezen leerlingen elke week 5 flexuren, aanvullend op hun lessen van 80 minuten of 40 minuten om aan de onderwijstijd te voldoen.

In onze kernwaarden gaan we ervan uit dat alle mensen willen leren en dat alle mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Dat kan alleen maar als we die kernwaarden ook mogelijk maken in de organisatie van het flexrooster maar ook in het leren omgaan met die verantwoordelijkheid. Is SWT of een flexuur eco-plein wel effectieve onderwijstijd? Dat is het zeker, zolang de leerling een overwogen keuze maakt. Ook als de leerling heeft geleerd waar hij vragen kan stellen in de lessen en daarbuiten. En dat we als docenten de leerlingen het vertrouwen geven dat geen vraag te gek is.

Leerlingen mogen ook kiezen voor zelfstandig werken in de SWT lokalen. Het doel blijft echter de VSWT-ondersteuning bij de vakdocent. Dat is onderwijstijd. Per dag uitval is door feestdagen, vieringen of studiedagen gaat er een flexuur af bij leerlingen die 5 flexuren per week moeten maken, bij leerlingen die 4 en minder flexuren per week hebben blijft het aantal flexuren hetzelfde! 

Het nieuwe roosteren.
Rust en keuzemogelijkheden voor de leerlingen, dat is waar het flexrooster voor staat. Het flexrooster zorgt voor minder reguliere lesuren voor de leerlingen, minder gesjouw met boeken en minder drukte op een dag.  Zo hoeven de leerlingen zich maar voor drie vakken voor te bereiden in plaats van de zes of zelfs negen vakken op een dag. Dit betekent ook dat de leerling per dag minder huiswerk heeft. De reguliere lessen duren 80 minuten en worden steeds gevolgd door een pauze. Hierdoor kunnen leerlingen na iedere lest even tot rust komen, even naar hun kluis of een bezoek aan het toilet brengen. Voordelen hiervan zijn dat de lessen niet onderbroken worden en de leerlingen zo niet uit hun concentratie worden gehaald.

Iedere leerling moet per week minimaal drie flexuren volgen. Meer mag natuurlijk ook, met een maximum van 10 flexuren per week. Deze flexuren kunnen 's ochtends vóór de reguliere vakken of 's middags na de reguliere vakken worden gevolgd.
Wat kan je doen in je flexrooster uren? Nou dit bijvoorbeeld :

De Flexuren

Tijdens de flexuren kunnen leerlingen zelf bepalen hoe zij dit uur besteden. Zo kunnen zij kiezen voor studiewerktijd (SWT), hier wordt Tijdens een SWT uur wordt er huiswerk gemaakt of (in groepjes) aan opdrachten gewerkt.
Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor vakstudiewerktijd (VSWT). Tijdens het VSWT uur kunnen leerlingen extra begeleiding of uitleg krijgen over een vak van een
vakdocent. Leerlingen kunnen ook kiezen voor een stilte-uur, waarin de leerlingen in alle rust kunnen leren voor bijvoorbeeld een toets.

De mentor en docenten kunnen een rol spelen in de keuze van de flexuren. Als de leerling bijvoorbeeld moeite heeft met een bepaald vak, kan de mentor of docent adviseren om naar het VSWT van het betreffende vak te gaan.

Wat willen wij bereiken met het flexrooster?

Door de invoering van het flexrooster, willen wij een aantal verbeteringen realiseren binnen de school. Zo vinden wij het belangrijk om: 

 • geïntegreerde onderwijsondersteuning te bieden aan onze leerlingen
 • differentiatie, maatwerk en versnelling bieden aan leerlingen die het nodig hebben
 • een duidelijke en rustige structuur binnen de school
 • minder leswisselingen voor leerlingen
 • gemotiveerde leerlingen
   

De voordelen van het flexrooster:

 • Structuur en rust in de school door minder leswisselingen
 • (T)huiswerkarm onderwijs
 • Meer tijd en ruimte voor individuele begeleiding
 • Minder boeken mee te nemen
 • De leerling heeft keuzemogelijkheden