Aanmeldingsprocedure klas 1

Aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 is  mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt wel alvast een voorinschrijving doen door het aanmeldformulier op de website in te vullen. (zie punt 1 onderstaand)

Om uw zoon/dochter in te schrijven bij het Comenius College in Capelle a/d IJssel zijn er een 3 stappen:

  1. Via deze link kunt u uw zoon/dochter aanmelden bij ons.
  2. Er wordt contact met u opgenomen door een van onze medewerkers.
  3. Tijdens het contact wordt er een afspraak gemaakt om op school de inschrijving compleet te maken.
     

De volgende zaken verzoeken we u mee te nemen tijdens de afspraak:
- Het formulier met het advies van de basisschool.
- De unieke aanmeldcode. 
- Een (kopie) identiteitskaart/paspoort.

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe.

Voorrangsregels
Plaatsing en voorrangsregel
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding bij één van onze vestigingen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure uit de Overstaproute.
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid. Meer informatie over toelating en plaatsing vindt u hier.