Opleidingen

Het Comenius College Krimpen biedt de volgende opleidingen aan:

  • pré-mavo
  • mavo
  • pré-havo
  • havo

 

De pré-mavo opleiding is bedoeld voor leerlingen die van de basisschool een vmbo-KL/TL advies krijgen. Vaak gaat het hier om leerlingen waarvan de basisschool verwacht dat zij in de nabije toekomst voldoende groei door zullen maken en daarom een mavo-diploma zouden moeten kunnen halen. Bij deze leerlingen zijn motivatie, een goede studiehouding, steun van ouders en verantwoordelijkheidsgevoel van groot belang. Toelating tot de pré-mavo geschiedt altijd na een uitgebreid gesprek waarin alle genoemde aspecten zullen worden besproken en gewogen

De pré-havo opleiding is in doel en opzet vergelijkbaar met de pré-mavo opleiding. Het gaat bij de opleiding echter om leerlingen met een basisschooladvies mavo/havo, waarvan de basisschool verwacht dat zij met de juiste begeleiding, houding en inzet een havo-diploma zouden moeten kunnen behalen. Toelating tot de pré-havo geschiedt net als in de pré-mavo na een uitgebreid gesprek waaruit moet blijken of de leerling de juiste motivatie heeft.

De havo- en mavo-opleidingen zijn bedoeld voor leerlingen met respectievelijk een havo-advies of een mavo-advies. Voor leerlingen die op het Comenius College Krimpen een havo-opleiding volgen, geldt dat zij na het derde leerjaar doorstromen naar de vestiging aan de Lijstersingel in Capelle aan den IJssel. Leerlingen die een mavo-opleiding volgen, doen hun complete opleiding op Comenius College Krimpen.