Onderwijs

De vestiging Krimpen staat al jaren bekend om z’n betrokken onderwijs met hoge slagingspercentages. Naast goed en uitdagend onderwijs, spelen daarin ook
de leerlingbegeleiding en de zorgstructuur een belangrijke rol. Normen en waarden staan hoog in het vaandel en we hebben veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen.
Kennis en elkaar leren “kennen" en waarderen vinden we van groot belang. Zelfstandigheid komt niet vanzelf; dat moet èn kun je leren.
Samen met de ouders  begeleidt de school  de leerlingen hierin.

Het beste uit jezelf halen

Het Comenius College Krimpen daagt leerlingen op álle niveaus uit om het beste uit zichzelf te halen. We werken regelmatig aan projecten, waar meerdere vakken
bij betrokken worden. Dit gebeurt niet alleen tijdens de projectweek maar ook gedurende het gehele schooljaar. De projecten zijn gericht op de inhoud van de vakken
en het aanleren van competenties als zelfstandig werken, samenwerken, inzicht verwerven, een goede werkhouding hebben, reflecteren en plannen.
De traditionele schoolvakken zijn en blijven belangrijk voor het behalen van het diploma en als voorbereiding op vervolgopleidingen.
Maar zeker zo belangrijk vinden we vorming op cultureel en maatschappelijk gebied. Hiervoor is in het lesprogramma ook ruimte gemaakt.
Iedere week volgen de leerlingen uit de eerste en tweede klas één dag het YOUNG programma; Young Sport, Young Art, Young Business en Young Science.
Door zelf actief bezig te zijn, maken ze kennis met vele vormen van cultuur; ontdekken zij hun mogelijkheden bij verschillende sporten
en leren ze vaardigheden op het gebied van economie.

 

´In Krimpen leren we met elkaar en van elkaar.´