Disclaimer

Het Comenius College spant zich in voor volledige, actuele en juiste informatie op deze site. Het Comenius College aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website of voor schade die voortvloeit uit het bezoeken van de site.

De site van het Comenius College bevat verwijzingen en hyperlinks naar andere sites. Het Comenius College is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Het Comenius College geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal van deze sites of bronnen. Het Comenius College houdt zich niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van deze website.

Als u als betrokkene bezwaar heeft tegen het gebruik van informatie of foto’s op deze website kunt u dat kenbaar maken via mail@comenius.nl Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze site of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op auteursrecht of regelgeving op het gebied van publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze website kunt u doorgeven aan mail@comenius.nl.