Anglia: versterkt Engels voor de mavo afdelingen op het Comenius College


Steeds meer basisscholen bieden al vanaf de onderbouw groepen  het vak Engels aan. Leerlingen komen daardoor met een goede basiskennis van het Engels
in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs . Om deze leerlingen nu en voor de toekomst uitdagend onderwijs te blijven bieden, is het Comenius
voor haar mavoleerlingen gestart met het aanbieden van het programma Anglia: lessen versterkt Engels, die voorbereiden op het Anglia diploma.

Behalve de tweetalige opleiding voor VWO leerlingen (TTO), biedt Comenius nu dus ook haar mavo-leerlingen de mogelijkheid zich nog beter voor te bereiden
op het internationale karakter van de samenleving.  Een goede kennis van het Engels biedt hen nog meer mogelijkheden voor vervolgonderwijs
of werken in of buiten Nederland.

De leerlingen die er voor kiezen om deel te nemen aan het programma Versterkt Engels krijgen een verdieping van de Engelse taal aangeboden die hen
voorbereidt op het Anglia examen. Het Anglia certificaat is, net als het bekende Cambridge certificaat, een internationaal erkend diploma.
Het verschil is dat het Anglia-programma  meer tussenstappen heeft en daardoor heel geschikt blijkt voor onze mavo leerlingen.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.anglianetwork.eu

Het examen vindt plaats in juni 2020 en deelname is vrijwillig. 
De school brengt voor het programma alleen de examenkosten in rekening.
Het Comenius College biedt de mogelijkheid om in leerjaar twee en drie verder te gaan met versterkt Engels en verdere certificaten te behalen.
Ouders  en leerlingen zullen in het voorjaar worden uitgenodigd voor een informatieavond over deelname aan het examen
en de vervolgmogelijkheden in leerjaar twee en drie.