Begeleiding van leerlingen

Het Comenius College Krimpen aan den IJssel heeft een overzichtelijke structuur met betrekking tot leerlingbegeleiding. In hun schoolcarriere lopen leerlingen soms tegen obstakels aan. Het is de taak van de verantwoordelijke functionarissen binnen de school om er zorg voor te dragen, dat het onderwijsproces van uw zoon of dochter daardoor geen onnodige vertraging oploopt. De coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders met vragen over studieresultaten, welbevinden, keuzes maken en andere schoolgerelateerde zaken. Op het gebied van de studiebegeleiding en leerlingbegeleiding biedt het Comenius College Krimpen aan den IJssel;

 • De coach zorgt ervoor dat elke leerling;    
  bij studieresultaten wordt begeleid,
  op sociaal-emotioneel vlak wordt ondersteund,
  bij de keuze van vakken wordt voorgelicht en geholpen,
  in de coachlessen individueel gehoord wordt
 • De teamleider en de coach werken nauw samen op het gebied van leerlingbegeleiding
 • studielessen
 • coachlessen
 • stronglessen
 • het decanaat
 • de zorgco├Ârdinator
 • de anti-pestco├Ârdinator
 • schoolmaatschappelijk werk
 • de vertrouwenspersonen.