Leerlingbegeleiding
Binnen de school zijn de volgende begeleidingsstructuren,
 • De coach    
  Elke leerling heeft een coach.
  Deze begeleidt de leerling op het gebied van studieresultaten, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.
  Bovendien is de mentor betrokken bij keuzebegeleiding.
  In de coachlessen heeft de coach de gelegenheid om de leerlingen individueel of groepsgewijs te begeleiden.
 • De teamleider
  De activiteiten in een bepaald leerjaar worden begeleid en gecoördineerd door de teamleider  mevr.L.A.S. de Wit

Studiebegeleiding

Op het gebied van de studiebegeleiding biedt onze vestiging verdere begeleiding.
Bij de leerlingbegeleiding zijn verder nog betrokken,

 • studieles (o.a. training in sociale-vaardigheden)
 • coachlessen
 • de decaan (mevr. E.P Mes)
 • de teamleider
 • de zorgcoördinator
 • hulp van externe hulpverleners (indien nodig)
 • de jeugdverpleegkundige GGD (Nelleke Boele ); deze is te bereiken op 010-2010110 (kantoor CJG)
 • schoolmaatschappelijk werker (mw. I v.d. Heuvel)
 • de vertrouwenspersonen (dhr. G.Moet en mw. A. Teeuwissen)
   Folder Vertrouwenspersoon CCK.p
 • de leerplichtambtenaar


Pestcoördinator:
Dhr. A.J. de Visser ( ajdvisser@comenius.nl)

Zorgteam
De school kent een Zorgteam, bestaande uit:
de teamleider
de zorgcoördinator
de jeugdverpleegkundige
de leerplichtambtenaar
de schoolmaatschappelijk werker

De jeugdverpleegkundige bezoekt onze school met regelmaat.  Meer informatie op het ouderportaal.