Aanmeldings- en plaatsingsprocedure
voor een nieuwe leerling klas 1.

Aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt dit doen tot 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij één van de scholen van het Comenius College. Een afspraak maken voor het aanmelden kan vanaf 22-02-2023 op onze school in Krimpen a/d IJssel. Er is een aantal informatieavonden en openlesmiddagen en -avonden, die datums daarvoor vindt u hier.

Voor aanmelding bij het Comenius College zijn er drie mogelijkheden:

1. U kunt een intakegesprek aanvragen. U mailt hiervoor naar dit adres, belt naar 0180 - 59 15 00 of vult het formulier om een afspraak te maken in.

2. U kunt uw zoon/dochter digitaal aanmelden via het digitaal aanmeldformulier dat gedurende de aanmeldperiode beschikbaar is. 

3. U kunt het aanmeldingsformulier telefonisch aanvragen via nummer 0180 - 59 15 00 of via de mail.

De onderstaande documenten zijn nodig bij het gesprek over de aanmelding:

1. Het schriftelijke advies van de basisschool: het schooladviesformulier met daarop de unieke plaatsings- (aanmeld) code.

2. Graag een (kopie) identiteitskaart/paspoort tonen tijdens het inschrijvingsgesprek zodat wij het burgerservicenummer kunnen controleren.

Voorrangsregels

Plaatsing en voorrangsregels
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding op één van onze scholen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure van
De Overstaproute van po naar vo in de regio Rotterdam.
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.
De
agenda overstap PO VO treft u hier aan.

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe.
Dat kan op afspraak op al onze scholen.
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid.

Hier vindt u meer informatie over de plaatsing,

Aanmelden voor het schooljaar 2022-2023 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt dit doen tot 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij één van de scholen van het Comenius College. Een afspraak maken voor het aanmelden kan vanaf 16-02-2022 op al onze scholen. Meer informatie en de datums voor komend schooljaar zijn terug te vinden in de overstaproute. Hier treft u ook meer informatie aan over de stap van groep 8 naar de brugklas.