Aanmeldings- en plaatsingsprocedure
voor een nieuwe leerling klas 1.

Aanmelden voor het schooljaar 2024-2025 is slechts mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is en dan alleen in de officiële aanmeldperiode. Een afspraak maken voor het aanmelden kan vanaf de eerste dag van de officiële aanmeldperiode op onze school in Krimpen a/d IJssel. Er is een aantal informatieavonden en openlesmiddagen en -avonden, die datums daarvoor vindt u op onze website zodra deze bekend zijn. Het is dus op dit moment NIET mogelijk om een afspraak te maken.

Voor aanmelding bij het Comenius College zijn er drie mogelijkheden:

1. U kunt uw zoon/dochter digitaal aanmelden via het digitaal aanmeldformulier dat gedurende de aanmeldperiode beschikbaar is.

2. U kunt een intakegesprek aanvragen. U mailt hiervoor naar dit adres, belt naar 0180 - 59 15 00 of vult het formulier op de website in wanneer dat beschikbaar is om een afspraak te maken.

3. U kunt het aanmeldingsformulier telefonisch aanvragen via nummer 0180 - 59 15 00 of via de mail.

De onderstaande documenten zijn nodig bij het gesprek over de aanmelding:

  • Het formulier met het advies van de basisschool.
  • De unieke aanmeldcode
  • De ingevulde voorkeurslijst
  • Een geldig identiteitsbewijs van de leerling ter controle van het Burgerservicenummer

Voorrangsregels

Plaatsing en voorrangsregels
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding op één van onze scholen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure van
De Overstaproute van po naar vo in de regio Rotterdam.
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.
De
agenda overstap PO VO treft u hier aan.

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe.
Dat kan op afspraak op al onze scholen.
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid.

Hier vindt u meer informatie over de plaatsing,

Aanmelden voor het schooljaar 2024-2025 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt dit doen tot 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij één van de scholen van het Comenius College. Een afspraak maken voor het aanmelden kan vanaf 18-03-2024 op al onze scholen. Meer informatie en de datums voor komend schooljaar zijn terug te vinden in de overstaproute. Hier treft u ook meer informatie aan over de stap van groep 8 naar de brugklas.