Ouderraad

De vestiging Krimpen aan den IJssel van het Comenius College heeft een ouderraad waarin ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren zitting hebben. De voornaamste functie van de de ouderraad is die van klankbordgroep. De schoolleiding legt .beleidsvoornemens, actuele ontwikkelingen binnen de school en visie op onderwijs voor aan de leden van de ouderraad om daarop feedback te krijgen. Het Comenius College Krimpen hecht veel waarde aan goede en intensieve contacten met ouders. We vinden het belangrijk dat ouders gehoord worden over het reilen en zeilen binnen de school. In de MR van het Comenius College hebben ook ouders zitting; de vestigingsdirectie zal dan ook ouders benaderen met de vraag om zitting te nemen in de MR van het Comenius College.

Indien u vragen heeft over of aan de ouderraad, dan kunt u contact opnemen  via het e-mailadres ouderraadcck@comenius.nl.

 

 

 

 

 

  

 

  
 

J. Zwijnenburg
jaco.zwijnenburg@hetnet.nlJ. Zwijnenburg
jaco.zwijnenburg@hetnet.nlJ. Zwijnenburg
jaco.zwijnenburg@hetnet.nlJ. Zwijnenburg
jaco.zwijnenburg@hetnet.nl