LWOO

Heb je het advies basis of kader met LWOO, dan kun je prima bij ons terecht.
De letters LWOO staan voor LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Het advies betekent dat je op het Comenius College gewoon je vmbo diploma kan halen, maar daar van ons wat extra hulp bij krijgt.

 Op het Comenius Beroepsonderwijs ziet deze leerwegondersteuning er als volgt uit:
  • je komt zoveel mogelijk in een kleinere klas (rond de 20 leerlingen)
  • je mentor geeft meerdere lessen per week, zodat deze je ontwikkeling goed kan volgen en begeleiden
  • je krijgt een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), waarin je ondersteuningsbehoefte wordt vermeld, evenals je talenten
  • er is o.a. extra ondersteuning in de vorm van begeleidingsuur, leren plannen/organiseren, flexlessen en begeleiding binnen passend onderwijs (BPO).