Medezeggenschap

Het Comenius College kent een (groeps)medezeggenschapsraad (GrMR). Daarnaast beschikt iedere Comenius school over een Deelraad, deze deelraden gaan onder andere over het nieuwe beleid dat voor die desbetreffende vestiging geldt.

 

Waarom deelraden

Met een Deelraad ontstaat een duidelijker directe betrokkenheid – korte lijnen- per vestiging.

Sinds 1 augustus 2021 heeft elke vestiging van Comenius een eigen Deelraad, die inspraak heeft bij en invloed uitoefent op alle belangrijke beleidszaken van de vestiging. De Deelraad heeft ook een vertegenwoordiging in de GrMR. Daar wordt het vestiging overstijgende beleid geagendeerd, besproken en getoetst.

 

Leden van de CBC Deelraad zijn:

Dhr. J. Schipper – voorzitter

Mw. S. Brouwer – secretaris

Dhr. M. Buizer

Dhr. M. Evertse

Mw. D. Kruijswijk – namens de oudergeleding

Mw. J. Vlot – namens de oudergeleding

Roxy van Leeuwen – namens de leerlingen

Diya Damstra – namens de leerlingen