Ondersteuningsteam

  • Ondersteuningscoördinator dhr. J. Gillissen
  • Orthopedagoog dhr. J. Gillissen
  • Begeleider Passend Onderwijs (BPO) mevr. M. Sieverink
  • Schoolmaatschappelijk werk (SMW) mevr. I. Kamaansing
  • Dyslexie-coach
  • Dyscalculie-coach
  • LWOO begeleiding - mentor
  • JOZ - Jongerenwerkers op school
  • Schoolverpleegkundige - CJG
  • Flexlessen - extra training