Ondersteuningsteam

Ondersteuningscoördinator onderbouw

Ondersteuningscoördinator bovenbouw

  • Orthopedagoog
  • Begeleider Passend Onderwijs (BPO)
  • Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
  • Dyslexie-coach
  • Dyscalculie-coach
  • LWOO begeleiding - mentor
  • JOZ - Jongerenwerkers op school
  • Schoolverpleegkundige - CJG
  • Flexlessen - extra training