Ondersteuningsteam

  • Ondersteuningscoördinator dhr. J. Gillissen
  • Orthopedagoog dhr. J. Gillissen
  • Begeleider Passend Onderwijs (BPO) mevrouw B. Rolandus
  • Schoolmaatschappelijk werk (SMW) mevr. I. Kamaansing
  • LWOO begeleiding - mentor
  • JOZ - Jongerenwerkers op school
  • Schoolverpleegkundige - CJG
  • Flexlessen - extra training
  • Vertrouwenspersoon (anti-pest coördinator) mevr. J van der Graaf

 

Pestprotocol

Dyslexieprotocol